Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Zapisane widoki

Programy oferują kilka sposobów wyświetlania wyników. Istnieje możliwość wyboru określonej opcji z ramki "Konfiguracja rysunku : Obliczenia". Przy prezentacji wyników obliczeń, bardzo często pojawia się konieczność dokonania skomplikowanych i nużących ustawień widoku - na przykład, jeżeli chcemy pokazać rozkład sił wewnętrznych w belkach (wyznaczonych w programie MES), należy wyłączyć zakres koloru, narysować jedynie nieodkształconą konstrukcję, wybrać zmienne do wyświetlania, wybrać powiększenie, itp. W celu uproszczenia sposobu zarządzania poszczególnymi widokami, programy umożliwiają zapisanie aktualnego widoku z wykorzystaniem paska "Wybór i zapisywanie widoków", a także przechodzenie z widoku do widoku we względnie prosty sposób.  

Zapisany widok zachowuje:

Widok zapisywany jest dla wszystkich faz budowy - jeżeli nie można wykonać takiego ustawienia w konkretnej fazie budowy (np. w pierwszej fazie budowy osiadanie i niecka nie są zdefiniowane), wówczas programy wyświetlają najbliższe możliwe ustawienie a definiowany widok przełączany jest do <żadne>.

Elementy sterowania pokazane są w ramce "Analiza" w trybie "Konfiguracja rysunku".

"Zapisane widoki" - elementy sterowania

Następujące jednostki sterowania dostępne są do zarządzania widokami:

Wybierz widok

  • lista rozwijana umożliwia wybranie wcześniej zdefiniowanego i zapisanego widoku

Zapisz bieżący widok

  • otwiera okno dialogowe "Nowy widok" w celu zapisania nowego widoku.

Otwórz menadżer widoków

  • otwiera okno "Menadżer rysunków" z listą widoków

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.