Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Grupa pali

Zakładka "Grupa pali" służy do definiowania ustawień dotyczących analizy grupy pali:

  • Analiza w warunkach z odpływem: CSN 73 1002, Naprężeń efektywnych, NAVFAC DM 7.2
  • Efektywność pali w grupie: UFC 3-220-01A, La Barré (CSN 73 1002), Seiler-Keeney, definiowanie efektywności
  • Metodologia obliczęń (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne, analiza według EN 1997).
  • Sytuacje obliczeniowe określane są dla wszystkich metodologii obliczeń.

Okno dialogowe "Nowe ustawienia" - zakładka "Grupa pali"