Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Zależność między Badaniem polowym, Profilem gruntu i Otworem

Profil gruntu tworzony jest na podstawie badania (punktu badawczego), a otwór tworzony jest z profilu gruntu. Nie jest możliwa edycja współrzędnych profilu gruntu lub otworu, ponieważ odpowiadają one zawsze współrzędnym badania.

W przypadku, gdy wybranym rodzajem badania jest otwór, wówczas profil gruntu tworzony jest automatycznie i nie ma koniczeności wykonywania żadnych modyfikacji.

Zależność pomiędzy profilem gruntu i badaniem (otworem)

Jeśli wybranym rodzajem badania nie jest otwór, wówczas konieczny jest transfer badania do profilu gruntu (miąższości warstw i przyporządkowane grunty).

Zależność pomiędzy profilem gruntu i badaniem (otworem)

Jeśli dane badania polowego zmienią się, profil gruntu zmieniany jest automatycznie. Następnie, jeśli profil gruntu jest zmieniony, wówczas otwór także się zmienia, a to w konsekwencji prowadzi do zmiany całego modelu geologicznego.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.