Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Zależność między Badaniem polowym, Profilem gruntu i Otworem

Profil gruntu tworzony jest na podstawie badania (punktu badawczego), a otwór tworzony jest z profilu gruntu. Nie jest możliwa edycja współrzędnych profilu gruntu lub otworu, ponieważ odpowiadają one zawsze współrzędnym badania.

W przypadku, gdy badaniem polowym jest otwór, Profil gruntu tworzony jest automatycznie. Jednakże, w celu zbudowania modelu 3D konieczne jest jego uproszczenie.

Zależność pomiędzy profilem gruntu i badaniem (otworem)

Jeśli wybranym rodzajem badania nie jest otwór, wówczas konieczny jest transfer badania do profilu gruntu (miąższości warstw i przyporządkowane grunty).

Zależność pomiędzy profilem gruntu i badaniem (otworem)

Interpretacja badania polowego do profilu gruntu może być wykonana podczas modelowania przekrojów geologicznych.Można wówczas bezpośrednio tworzyć lub edytować profile gruntu.

Jeśli dane badania polowego zmienią się, profil gruntu zmieniany jest automatycznie. Następnie, jeśli profil gruntu jest zmieniony, wówczas otwór także się zmienia, a to w konsekwencji prowadzi do zmiany całego modelu geologicznego.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.