Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Płaska powierzchnia poślizgu

Ramka "Powierzchnia poślizgu" służy do określania kształtu i parametrów płaskiej powierzchni poślizgu. Powierzchnia poślizgu definiowana jest punktem w bryle skały oraz jej nachyleniem. Program automatycznie wyznacza punkty przecięcia powierzchni poślizgu i terenu. 

Program umożliwia również zdefiniowanie spękań tensyjnych z dowolnym nachyleniem (nie dostępne dla schodkowej powierzchni poślizgu). Spękanie definiowane jest poziomą odległością od początku oraz jego nachyleniem.

Płaską powierzchnię poślizgu można dalej określić jako gładką, szorstką i schodkową.

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Płaska powierzchnia poślizgu"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.