Program:
Język:

Edycja tekstu

Zdefiniowane obiekty można edytować w prawej części ramki obok tabeli obiektów. Parametry wybranego w tabeli obiektu są wyświetlane i można je edytować.

Edycja tekstowa obiektu

Typy obiektów "Krzywa" i "Polilinia" umożliwiają prezentację tabeli ze współrzędnymi punktów. (po dwukrotnym kliknięciu rzędu w tabeli)

Edycja tekstu (krzywe i polilinie)

Edycja wielokrotna

  • wybór obiektow za pomocą klawisza "CTRL" + lewego przycisku myszy
  • wspólne parametry edytowalne wszystkich wybranych obiektów są dostępne obok tabeli

Edycja wielokrotna

Obiekty można także edytować na pulpicie za pomocą myszy - "Edycja graficzna".

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.