Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Przyporządkowanie

Ramka "Przyporządkowanie" zawiera listę warstw profilu i związanych z nimi gruntów. Lista gruntów jest przedstawiona graficznie za pomocą przycisków na pasku nad tabelą, albo jest dostępna z listy kombinacji dla każdej warstwy profilu. 

Procedurę przyporządkowywania gruntu do warstwy opisano w dalszej części pomocy.

W odróżnieniu od innych programów grunty, które są uaktywnianie w fazach obliczeniowych przyporządkowuje się raczej do obszarów, a nie do warstw. Obszary są tworzone automatycznie podczas tworzenia geometrii modelu obliczeniowego.

Gdy nowy grunt jest przyporządkowywany w trybie topologii, jest on automatycznie przyporządkowywany do wszystkich obszarów w danej warstwie geologicznej.

Zdefiniowane przyporządkowanie gruntów może być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Ramka "Przyporządkowanie"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.