Program:
Język:

Moduł reakcji podłoża według NF P 94-282

Moduł reakcji podłoza kh według NF P94-282:2009-03 zależy od sztywności na zginanie konstrukcji ściany Estr Istr oraz modułu presjometrycznego (Menarda) EM. Moduł reakcji podłoża opisany jest następującym wzorem:

gdzie:

kh

-

moduł reakcji podłoża [MN/m3]

EM

-

moduł presjometryczny według Menarda [MPa]

α

-

współczynnik empiryczny zależny od rodzaju gruntu lub skały [-]

Estr Istr

-

sztywność na zginanie konstrukcji ściany [MNm2]

B0

-

charakterystyczna (jednostkowa) długość konstrukcji ściany [1 mb]

E

-

moduł sprężystości materiału, z którego zbudowana jest konstrukcja ściany [MPa]

I

-

moment bezwładności [m4/m]

Szacunkowe wartości współczynnika empirycznego α [-] dla różnych rodzajów gruntów

Rodzaj gruntu

Torf

Pył

Piasek

Żwir

α

EM/pLM

α

EM/pLM

α

EM/pLM

α

EM/pLM

α

Przekonsolidowany

-

> 16

1

> 14

2/3

> 12

1/2

> 10

1/3

Normalnie skonsolidowany

1

9 - 16

2/3

8 -14

1/2

7 -12

1/3

6 -10

1/4

Nie skonsolidowany

-

7 - 9

1/2

5 - 8

1-2

5 -7

1-3

-

-

Szacunkowe wartości współczynnika empirycznego α [-] dla różnych rodzajów skał (według stopnia naruszenia)

Rodzaj skały

α [-]

Nienaruszona, wytrzymała

2/3

Nieco osłabiona, niezwietrzała

1/2

Bardzo słaba, zwietrzała

1/3

Metamorficzna

2/3

Literatura:

NF P94-282: March 2009, pp. 142 – 146.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.