Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Woda - klin skalny

Ramka "Woda" pozwala wprowadzić wodę do analizy. Jeżeli wpływ wody jest uwzględniony, wówczas zaznaczenie odpowiedniego pola otwiera pole do wprowadzenia wysokości ZWG ponad najniższym punktem klina skalnego.

Procedura rozwiązania z uwzględnieniem wody została opisana w części teoretycznej pomocy w rozdziale "Wpływ wody gruntowej".

Geometria klina skalnego wyświetlana jest na ekranie za pomocą widoku 3D lub z wykorzystaniem rzutu stereograficznego.

Ramka "Woda" - klin skalny - widok 3D

Ramka "Woda" - klin skalny - rzut stereograficzny

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.