Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Kopiowanie i wklejanie warstw 2D

GeoSchowek pozwala kopiować i wstawiać warstwy 2D pomiędzy następującymi trybami:

  • Warstwy
  • Nasyp i Wykop
  • Woda
  • Podłoże Nieściśliwe

Pozwala on także kopiować dane z programu MES:

  • w trybie "Analiza" umożliwia skopiowanie wyznaczonego ZWG, szczególnie po przeprowadzeniu obliczeń przepływu wody
  • w trybie "Aktywacja" pozwala warstwy z uwzględnieniem obszarów aktywnych i nieaktywnych.

Możliwe jest kopiowanie następujących elementów:

  • bieżącej warstwy
  • wybranych warstw
  • teren z bieżącej fazy budowy
  • pełny przekrój 2D

Wklejanie warstw

Wstawianie warstw z GeoSchowka jest jednakowe jak ich definiowanie krok po kroku. Wstawiane parametry mogą być zdefiniowane w następującym oknie:

Wklejanie warstw 2D z GeoSchowka

W powyższym oknie można określić, które warstwy będą wstawiane (kolumna "Wklej"), ustalić kolejność wstawiania (zmiana poprzez kliknięcie myszką na kursory lub klawisze Ctrl+Shift+strzałka w górę lub w dół) oraz umieścić je w pożądanej lokalizacji. W tym samym trybie istnieje możliwość wstawienia pojedynczej warstwy, wówczas kolumna "Wklej" działa jak przycisk aktywujący a kolumna "Kolejność" jest ukryta.

Program zawsze prezentuje podgląd zmian dokonanych przy wstawianiu warstw, a wynik wstawiania opisany jest w kolumnie "Notatka". Dane zostają zmienione po naciśnięciu przycisku "Wstaw".

Istnieje ponadto możliwość wielokrotnego wklejenia tej samej warstwy ze zmienioną lokalizacją w celu uzyskania ukośnie uwarstwionego podłoża.

Wklejanie pełnych przekrojów 2D

Ten tryb pozwala na wklejanie pełnych przekrojów 2D z GeoSchowka do bieżącego przekroju 2D. Nie istnieje możliwość selekcji wklejanych warstw, jedynie wybór dokładnej lokalizacji wklejanego przekroju. Program pokazuje podgląd przekroju 2D uzyskiwanego po wklejeniu. Wklejenie jest wykonywane i dane zostają zmienione dopiero po wciśnieciu przycisku "Wklej".

Wklejanie pełnych przekrojów 2D z GeoSchowka

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.