Program:
Język:

Przyporządkowanie

Ramka "Przyporządkowanie" zawiera listę warstw profilu zdefiniowanych w ramce "Profil" i powiązanych z nimi gruntów. Lista zdefiniowanych gruntów jest graficznie przedstawiona za pomocą ikon na pasku ponad tabelą lub jest dostępna z rozwijanej listy dla każdej warstwy profilu.

Procedura przyporządkowania gruntu do warstwy została szczegółowo opisana poniżej, w rozdziale " Przyporządkowanie gruntówj".

Zdefiniowane przyporządkowanie gruntów może być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Ramka "Przyporządkowanie"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.