Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Tworzenie modelu 3D na podstawie linii warstw

Podstawowymi elementemi, które należy zdefiniować w celu zbudowania modelu masywu są otwór bazowy i przyporządkowanie linii warstw w tabeli warstw.

Przebieg modelowania jest następujący:

W ramce Przekroje geologiczne tworzymy przekroje goelogiczne i:

W ramce Model geologiczny wybieramy otwór bazowy. Jako otwór bazowy należy zawsze wybierać otwór posiadający największą liczbę warstw (idealnie - wszystkie warstwy).

W tabeli warstw przyporządkowujemy poszczególne warstwy i definiujemy kolejność generowania warstw. Linia warstwy oznacza spąg wyświetlanej warstwy gruntu. Linie ciągłe muszą być generowane w pierwszej kolejności, następnie pozostałe linie połączone z liniami ciągłymi, np. soczewki gruntu.

Jeśli nie wszystkie zdefiniowane linie są widoczne w tabeli warstw, konieczna jest edycja otworu bazowego i przyporządkowanie brakującej linii. Liczba linii warstw nie przyporządkowanych do modelu wyświetlana jest poniżej tabeli warstw. Jeśli wszystkie warstwy w tabeli są przyporządkowane, informacja pod tabelą zmienia się na "Wszystkie linie są przyporządkowane".

Model z jedną linią nieprzyporządkowaną przed edycją otworu bazowego

Warstwa o zerowej miąższości jest wyświetlana w wizualizacji otworu.

Po każdym wygenerowaniu modelu wskazane jest porównanie wygenerowanych Przekrojów wynikowych modelu ze zdefiniowanymi przez Użytkownika Przekrojami geologicznymi w celu sprawdzenia poprawności stworzonego modelu geologicznego 3D.

Model ostateczny można w prosty sposób edytować poprzez dodawanie nowych otworów i modyfikację miąższości ich warstw.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.