Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Maksymalna liczba iteracji

Parametr ten oznacza maksymalną liczbę iteracji dopuszczalnych dla pojedynczego kroku obciążenia do osiągnięcia stanu równowagi.

Przekroczenie tej liczby sprawia, że program automatycznie redukuje bieżącą wartość zakładanego kroku obciążenia i ponownie rozpoczyna obliczenia od ostatniego poziomu obciążenia, który jest zgodny ze stanem równowagi. Podobne działanie wykonywane jest w przypadku, gdy oscylacja lub dywergencja obliczeń są nieuchronne.