Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Sejsmika

Ramka "Sejsmika" służy do definiowania parametrów sejsmicznych dla danej fazy budowy.

Inputs for Earthquake analysis

W celu przeprowadzenia analizy sejsmicznej konieczne jest:

  • Dokonanie wyboru rodzaju fali przychodzącej: tylko drgania poziome (fala tnąca), tylko drgania pionowe (fala ciśnieniowa) lub kombinacja tych dwóch rodzajów fal;
  • Dokonanie wyboru warunku brzegowego;
  • Zdefiniowanie akcelerogramu (historii przyspieszenia w czasie) fali przychodzącej.

Akcelerogram (propagacja fali) jest zawsze wprowadzany na dolnej krawędzi modelu numerycznego. Użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę na tę kwestię.

Wybór rodzaju fali przychodzącej

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku teoretycznym na naszej stronie internetowej.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.