Program:
Język:

Tworzenie własnego szablonu przez Użytkownika

Program zawiera predefiniowane podstawowe zestawy szablonów do tworzenia dokumentacji geologicznej wszystkich rodzajów badań polowych (otwór, CPT, SPT...). Ze względu na szerokie i różnorodne wymagania stawiane dokumentacji geologicznej (kartom), istnieje w programie możliwość stworzenia zestawów szablonów własnych przez Użytkownika.

Najlepszą metodą na zbudowanie własnego szablonu jest rozpoczęcie pracy z predefiniowanym zestawem szablonów i modyfikacja tego zestawu szablonów według specyficznych wymagań. Za pomocą przycisku "Edytuj kopię bieżącego zestawu szablonów i dodaj do administratora szablonów" definiujemy swój własny zestaw szablonów w ramce "Szablony". Wszystkie szablony są wyświetlane w tabeli i można je dodawać/usuwać/edytować.

Jeśli w zadaniu zawarte jest badanie polowe, które wykorzystuje szablon spoza aktualnego zestawu szablonów, szablon ten można dodać za pomocą przycisku "Dodaj" w dolnej części okna.

Zestaw szablonów zawiera Szablon danych projektu, który określa jakie dane będą definiowane w ramce "Projekt".

Okno dialogowe służące do tworzenia nowego szablonu składa się z 4 części:

  1. Część A - w tej części definiowana jest nazwa nowego szablonu (np. uwzględniająca kraj, nazwę firmy, normę...).
  2. Część B - w tej części definiuje się dane wejściowe dla wybranej zakładki (badania polowego).
  3. Część C - w tej części definiuje się karty wynikowe dla każdego rodzaju badania polowego. Edytowanie wykonuje się w arkuszu, praca w nim jest podobna do pracy w np. MS Excel.
  4. Część D - mapowanie do eksportu i importu danych

Okno dialogowe "Nowy szablon"

Szablony są ze sobą kompatybilne i zachowują określone dane w maksymalnym możliwym stopniu. Treść dowolnych pól pobranych z podstawowych szablonów pozostanie niezmieniona po zmianie poszczególnych szablonów.

Tworzenie szablonu własnego zdefiniowanego przez użytkownika opisano szczegółowo w podręczniku inżyniera nr 44 - Tworzenie własnych szablonów przez użytkownika.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.