Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wymiarowanie muru zgodnie z EN 1996-1-1

Zbrojony mur jest weryfikowany pod kątem obciążeń spowodowanych kombinacją ściskających sił normalnych i momentów zginających, oraz obciążeń powodowanych siłami tnącymi. 

Sprawdzenie parcia i zginania

Założenia analizy (Rozdział 6.6):

 • Płaskie przekroje pozostają płaskie
 • Odkształcenia stali są takie same, jak odkształcenia powiązanego muru
 • Wytrzymałość na rozciąganie muru przyjmowana jest jako równa zeru
 • Odkształcenia graniczne muru przy ściskaniu wynoszą 0,0035
 • Odkształcenia graniczne stali przy rozciąganiu wynoszą 0,01
 • Zmienność naprężeń, jako funkcja odkształceń muru, przyjmowana jest jako  paraboliczno-prostokątna
 • Zmienność naprężeń, jako funkcja odkształceń stali przyjmowana jest, jako ograniczona przez poziome górne odgałęzienie
 • Właściwości betonu wypełniającego uważane są za takie same, jak właściwości muru (konieczne jest zastosowanie gorszego z tych dwóch materiałów)
 • Wytrzymałość obliczeniowa muru (betonu) uzyskiwana jest z:

Gdzie:

fk

-

Wytrzymałość charakterystyczna muru (betonu) - siła tnąca

γM

-

1.8

 • Jeśli wskaźnik smukłości zapisany jako stosunek wysokości i szerokości ściany jest większy niż 12, pod uwagę brany jest efekt teorii II-rzędu, poprzez dołączenie dodatkowego, obliczneiowego momentu zginającego, uzyskiwanego z:

Gdzie:

NEd

-

Wartość obliczeniowa siły normalnej

hef

-

Wysokość wyboczenia ściany

t

-

Grubość ściany

 • Jeśli wskaźnik smukłości jest większy niż 27, przeprowadzenie analizy nie jest możliwe - konieczna jest zmiana geometrii w celu uzyskania bardziej odpowiedniego wskaźnika smukłości.

Sprawdzenie ścinania

Rozdział 6.7, Załącznik J

Gdzie:

VEd

-

Wartość obliczeniowa siły tnącej

fvd

-

Wartość obliczeniowa wytrzymałości muru (betonu) na ścinanie

ρ

wskaźnik zbrojenia podłużnego

t

-

Grubość ściany

l

-

Długość ściany - 1 metr bieżący

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.