Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wymiarowanie ściany oporowej - konstrukcja murowana według GB 50003-2011

Konstrukcje murowane weryfikowane są na obciążenia wywołane kombinacją siły normalnej ściskającej i momentu zginającego oraz na obciążenie siłą tnącą.

Sprawdzenie nośności na ściskanie

Nie-sejsmiczna sytuacja obliczeniowa (Art 5.1.1):

Sejsmiczna sytuacja obliczeniowa (Art 10.1):

gdzie:

γ0

-

współczynnik znaczenia konstrukcji

N

-

wartość obliczeniowa siły normalnej

f

-

wartość obliczeniowa wytrzymałości na ściskanie konstrukcji murowej

A

-

powierzchnia przekroju

φ

-

współczynnik wpływu ze względu na mimośród siły normalnej i stosunek zagłębienia do grubości dla konstrukcji

γRE

-

sejsmiczny współczynnik dostosowania dla wytrzymałości na ściskanie konstrukcji murowej

φ jest zapisane w postaci:

Dla β ≤ 3 (Art D.0.1-1)

dla β > 3 (Art D.0.1-2, D.0.1-3)

gdzie:

e

-

mimośród siły normalnej oddziałującej na przekrój

B

-

głębokość przekroju

φ0

-

współczynnik stateczności konstrukcji obciążonej parciem osiowym

α

-

współczynnik uwzględniający stopień wytrzymałości zaprawy

β

-

stosunek zagłębienia do grubości dla konstrukcji

β jest zapisane w postaci:

where:

γβ

-

współczynnik dostosowujący do stosunku zagłębienia do grubości dla konstrukcji zależny od rodzaju materiału konstrukcji murowej

H

-

wysokość konstrukcji ponad przekrojem

Sprawdzenie nośności na ścinanie

Nie-sejsmiczna sytuacja obliczeniowa (Art. 5.5.1-1):

Sejsmiczna sytuacja obliczeniowa (Art. 10.1):

gdy γG 1.2 (Art 5.5.1-2):

gdy γG 1.35 (Art 5.5.1-3):

Wartości pośrednie są interpolowane.

gdzie:

γ0

-

współczynnik znaczenia konstrukcji

V

-

wartość obliczeniowa siły tnącej

fv

-

wartość obliczeniowa wytrzymałości na ścinanie konstrukcji murowej

A

-

powierzchnia przekroju

σ0

-

średnia wartość naprężenia normalnego w przekroju

f

-

wartość obliczeniowa wytrzymałości na ściskanie konstrukcji murowej

γG

-

współczynnik częściowy do odziaływań stałych

α

-

współczynnik korekcyjny; dla γG1.2: α = 0.64; γG 1.35: α = 0.66 Wartości pośrednie są interpolowane

μ

-

współczynnik wpływu do ściskania ze ścinaniem

γRE

-

sejsmiczny współczynnik dostosowania dla wytrzymałości na ściskanie konstrukcji murowej