Program:
Język:

Obliczenia

Ramka "Obliczenia" wyświetla wyniki analizy.

Należy pamiętać, że zawsze konieczne jest modelowanie modelowanie konstrukcji z uwzględnieniem faz budowy.

Pierwsza faza budowy reprezentuje stan początkowy, dlatego osiadanie w tej fazie wynosi zero. Nowe obciążenia lub nasypy powinny być dodawane w kolejnych fazach budowy, w których wyznaczane są aktualne osiadania terenu. Informacje o postępie analizy obliczeniowej, maksymalnych osiadaniach i głębokości strefy aktywnej wyświetlane są w oknie w dolnej części ramki.

analizie konsolidacji (wybieranej w ramce "Ustawienia") ta część ramki służy do definiowania parametrów konsolidacji.

Osiadania wyznaczane są na podstawie teorii obliczeniowej wybranej w zakładce "Osiadania". Głębokość aktywna jest określana na podstawie wprowadzonego podłoża nieściśliwego bądź teorii ograniczenia naprężeń geostatycznych lub teorii wytrzymałości strukturalnej.

Wyniki analizy, jako główne dane wyjściowe, są wyświetlane na ekranie. W celu przeglądania wyników należy użyć paska poziomego w górnej części ekranu oraz ramki "Konfiguracja rysunku: Obliczenia".

Ramka "Konfiguracja rysunku: Obliczenia" umożliwia określenie:

- parametrów rysunku: parametry wyświetlania niecki osiadania oraz zasięgu strefy wpływu, kreślenia przekrojów ukośnych, izolinii czy izopowierzchni itp.

- umożliwia przechowywanie wybranych widoków.

Pasek ten zawiera następujące elementy sterowania:

  • wybór wartości do wizualizacji - istnieje możliwość wizualizacji wartości całkowitych, ich zmiany w ostatniej fazie obliczeń lub ich zmiany w porównaniu z pierwszą fazą. Wybór tych wartości jest dostępny tylko w przypadkach, gdzie wizualizacja taka ma sens. Istnieje zatem możliwość wyświetlenia zmiany naprężenia, osiadania lub deformacji w porównaniu z poprzednimi fazami budowy - jednakże, zawsze rysowana jest aktualna głębokość aktywna.
  • wybór zmiennych

SigmaZ,uog

-

całkowite naprężenie pionowe [kPa, ksf]

SigmaZ,ef

-

całkowite pionowe naprężenie efektywne [kPa, ksf]

Ciśnienie porowe

-

ciśnienie porowe wody [kPa, ksf]

Osiadanie

-

osiadanie w punkcie [mm, feet]

Deformacja

-

względne osiadanie warstwy [-]*1000

  • opcja kreślenia (nie kreśl, izopowierzchnie, izolinie)

Legenda barw jest widoczna w prawej części pulpitu. Przyciski do ustawienia skali barw znajdują się poniżej legendy.

Ramka "Obliczenia"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.