Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Osiadanie - liniowa krzywa obciążenie-osiadanie (Poulos)

Ramka "Osiadanie" służy do wyznaczenia krzywej obciążeniowej pala (zależności osiadania od obciążenia). Istnieje możliwość wykonania dowolnej liczby obliczeń.

Przy wyznaczaniu krzywej obciążeniowej konieczne jest przede wszystkim określenie osiadania granicznego. Program wykreśla krzywą obciążeniową (obciążenie-osiadanie) pala zawsze w taki sposób, aby osiadanie graniczne zostało osiągnięte.  

Obliczenia wykonywane są zgodnie z wybraną teorią wyznacznia osiadań (liniowa). Wyboru teorii obliczeniowej należy dokonać w zakładce "Pale". Tablica umieszczona w dolnej części ramki umożliwia bezpośrednie definiowanie wartości siecznego modułu odkształcenia, dla poszczególnych warstw gruntu.

Wyniki analizy wyświetlane są w prawej górnej części pulpitu. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które prezentuje szczegółowe wyniki obliczeń.

Wyniki analizy (krzywa obciążeniowa; obciążenie-osiadanie dla pala) wyświetlane są w prawej górnej części pulpitu. Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Osiadanie" - liniowa krzywa obciążeniowa (obciążenie-osiadanie) pala (Poulos)

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.