Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Nasyp

Ramka "Nasyp" umożliwia definiowanie warstw w celu utworzenia nasypu nad aktualnym terenem. Ramka zawiera tabelę z listą warstw tworzących nasyp. Tabela z listą punktów aktualnie wybranej warstwy jest wyświetlana w środkowej części ramki. Wprowadzenie warstwy nasypu odbywa się identycznie jak w przypadku standardowych warstw.

Nie można określić nasypu w pierwszej fazie budowy. Nasypu nie można również wprowadzić, jeżeli w tej samej fazie znajduje się wykop - w takim przypadku należy wprowadzić kolejną fazę budowy w celu zdefiniowania nasypu, bądź najpierw usunąć istniejący wykop.

Zdefiniowane warstwy nasypu mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Ramka "Nasyp"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.