Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Ściana berlińska

Konstrukcja obudowy wykopu w postaci Ściany berlińskiej wymaga zdefiniowania następujących parametrów:

  • Nazwa przekroju (program generuje nazwę domyślną, może być ona zmodyfikowana po wyborze opcji "Użytkownika")
  • Współczynnik redukcji parcia poniżej dna wykopu - współczynnik stosowany jest do redukcji parcia gruntu poniżej dna wykopu w przypadku obudów nieciągłych - współczynnik ten może być zdefiniowany przez użytkownika lub wyznaczony automatycznie przez program (w przypadku ścian ciągłych wartość tego współczynnika wynosi 1.0)
  • Długość odcinka l
  • Rozstaw profili
  • Rodzaj profilu - wyboru profilu dokonuje się z oknie dialogowym "Katalog profili" (przycisk "Katalog"), lub w oknie dialogowym "Edytor przekroju" (przycisk "Spawany")

Definiowanie parametrów - ściana berlińska

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.