Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Ustawienia wizualizacji wyników

Okno dialogowe "Płyta - ustawienia wizualizacji wyników" służy do wyboru zmiennych (parametrów), które mają być prezentowane oraz sposobu ich wizualizacji. Poszczególne ustawienia można potem zapisać, korzystając z paska narzędzi "Wyniki". 

Zakładka "Podstawowe" służy do definiowania podstawowych parametrów prezentacji wyników, wyboru parametrów i prezentacji informacji o siatce. W celu zdefiniowania sposobu wizualizacji innych wyników, należy następnie zastosować kolejne zakładki w tym oknie.

Okno dialogowe "Płyta - ustawienia wizualizacji wyników"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.