Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Zbocze gwoździowane

Program "Zbocze gwoździowane" umożliwia przeprowadzenie następujących analiz:

  • analiza wewnętrznej stateczności konstrukcji (gładkie lub łamane powierzchnie poślizgu, nośność gwoździ)
  • analiza ściany fikcyjnej - analogicznie jak w przypadku ściany oporowej
  • analiza betonowej obudowy konstrukcji (wymiarowanie)
  • analiza ogólnej stateczności w programie "Stateczność zbocza"