Program:
Język:

Oczepy

Program wyznacza automatycznie wartości sił wewnętrznych zgodnie ze schematem wybranym w ramce "Oczepy".

Belka może być obciążona obciążeniem skupionym R lub równomiernym q.

Wartość obciążenia równomiernego q wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

n

-

liczba podpór

Fmax

-

maksymalna siła w kotwie (rozporze)

l

-

rozstaw kotew lub rozpór

lo

-

długość wsporników (l/2)

W przypadku oczepów, które nie są zdefiniowane pod tym samym kątem co kotwy lub rozpory, wartość siły jest redukowana przez cos(α).

Oczepy mogą być zaprojektowane z zastosowaneim następujących schematów:

  • Belka swobodnie podparta - obciążenie skupione:

  • Belka swobodnie podparta - obciążenie równomiernie rozłożone:

  • Belka swobodnie podparta ze wspornikami - obciążenie równomiernie rozłożone:

  • Belka ciągła ze wspornikami - obciążenie skupione:

  • Belka ciągła - obciążenie równomiernie rozłożone:

  • Belka ciągła ze wspornikami - obciążenie równomiernie rozłożone:

W przypadku belki swobodnie podpartej z obciążeniem skupionym, kotew (rozpora) uwzględniana jest jako siła skupiona w środku rozpiętości belki. Belka jest podparta za pomocą profili ściany.

W pozostałych przypadkach, kotwy i rozpory są uwzględniane jako podpory belki.

Uwaga: Oczepy weryfikowane są tylko w płaszczyźnie prostopadłej do konstrukcji ściany, względ. w kierunku kotew.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.