Program:
Język:

Moduł reakcji podłoża

Ta rozwijana lista służy do wyboru jednej z metod wyznaczania modułu reakcji podłoża. W zależności od wybranej metody - niezbędne parametry gruntu definiuje się następnie w ramce "Grunty".

Wybór opcji "Definiuj rozkład" otwiera tabelę, która umożliwia definiowanie dowolnych wartości modułu reakcji podłoża wzdłuż pala.

Ramka "Moduł reakcji podłoża"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.