Program:
Język:

Kotwy - płaska i łamana powierzchnia poślizgu

Ramka "Kotwy" zawiera tabelę z listą wprowadzonych kotew. Dodawanie kotew odbywa się w oknie dialogowym "Nowa kotew". Zdefiniowane kotwy można edytować na ekranie za pomocą aktywnych obiektów.

Określane są następujące elementy - położenie (początek), głębokość, długość, nachylenie zbocza, rozstaw pomiędzy kotwami oraz siłę kotwy. Początek kotwy można automatycznie dowiązać do terenu (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola). Wszystkie parametry kotwy można modyfikować tylko w fazie budowy, w której kotew została zdefiniowana. W następnych fazach można jedynie zmienić siłę w kotwie (opcja "Sprężenie kotwy").

Płaska powierzchnia poślizgu umożliwia zdefiniowanie kotew czynnych i biernych. Przy łamanej powierzchni poślizgu dostępne są tylko kotwy czynne. 

Ramka "Kotwy" - płaska i łamana powierzchnia poślizgu

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.