Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Obliczenia

Ramka "Obliczenia" wyświetla wyniki analizy. Istnieje możliwość przeprowadzenia dowolnej liczby analiz w obrębie jednego zadania. 

Wygląd ramki jest dostosowany do wybranej metodyki obliczeń.

  • Analiza według współczynnika bezpieczeństwa lub na podstawie teorii stanów granicznych - ostatnia kolumna w tablicy umożliwia modyfikację współcznników obliczeniowych, ktore przemnażają wyznaczone siły. Wartości tych sił są wyświetlane na ekranie i są automatycznie odświeżane przy każdej zmianie danych projektu lub ustawień w tablicy.
  • Analiza według EN 1997 - ostatnia kolumna w tablicy umożliwia zdefiniowanie czy obciążenie oddziałujące na konstrukcje jest uwzględniane jako drugorzędne. Zagadnienie to zostało szerzej omówione w rozdziale "Kombinacje obciążeń". Jeśli obliczenia wykonuje się z zastosowaniem "Podejścia obliczeniowego 1", należy także wybrać numer kombinacji w prawej części okna.
  • Analiza według LRFD - w tym przypadku ostatnia kolumna nie jest wyświetlana.

Ramka "Obliczenia" służy do wyboru rodzaju obliczanego parcia gruntu (parcie czynneparcie spoczynkowebierne parcie). Dwie dodatkowe opcje "Tworzenie klina odłamu" oraz "Minimalne parcie do wymiarowania" są dostępne przy wyznaczaniu parcia czynnego.

Wyniki analizy wyświetlane są na pulpicie i natychmiast aktualizowane dla dowolnej zmiany wprowadzonych danych bądź ustawień. Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Obliczenia"