Program:
Język:

Utrata konwergencji analizy nieliniowej

Utrata konwergencji rozwiązania obliczeń nieliniowych wymaga wprowadzenia pewnych modyfikacji zastosowanego modelu obliczeniowego - można wykorzystać następujące kroki:

  • Zwiększyć sztywność konstrukcji
  • Zmniejszyć przyłożone obciążenia
  • Podzielić wykonanie wykopu w gruncie na większą liczbę kroków
  • Podwyższyć parametry materiałowe istniejących gruntów
  • Zmienić model materiałowy gruntów w miejscach uplastycznienia
  • Dodać elementy zbrojenia (belki, kotwy)
  • Dodać podparcia
  • Zmienić ustawienia parametrów wpływające na proces iteracji (zwiększyć liczbę iteracji)

Rozkład odkształceń plastycznych może do pewnego stopnia wyjaśnić przyczyny braku konwergencji obliczeń. Proszę pamiętać, iż rozkład równoważnego odkształcenia plastycznego wskazuje obszary prawdopodobnego powstawania powierzchni zniszczenia.

Analiza nie konwerguje - wykres równoważnego odkształcenia plastycznego

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.