Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wskaźnik prekonsolidacji ściśliwości wtórnej

Wskaźnik prekonsolidacji ściśliwości wtórnej zależny jest od pomiarów laboratoryjnych (np. konsolidacja jednowymiarowa) i jest proporcjonalny do logarytmu czasu i linii nachylenia konsolidacji pierwotnej, jeżeli parcie prekonsolidacji nie zostało przekroczone:

gdzie:

r

-

wskaźnik prekonsolidacji ściśliwości wtórnej

ε

-

deformacja warstwy gruntu

t1

-

początkowy czas okresu monitorowania (mierzony od początku konsolidacji)

t2

-

końcowy czas okresu monitorowania

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.