Program:
Język:

Meyerhof

Rozwiązanie wykorzystuje teorię G. G. Meyerhofa. Obliczenie jest jednakowe jak w przypadku analizy standardowej, z wyłączeniem następujących współczynników:

współczynniki nośności:

współczynniki kształtu:

dla: φ ≤ 10°

dla: φ > 10°

gdzie:

współczynniki zagłębienia:

dla: φ = 0°

dla: φ ≠ 0°

współczynniki nachylenia:

gdzie:

d

-

zagłębienie podstawy fundamentu

b

-

szerokość fundamentu

l

-

długość fundamentu

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego gruntu

δ

-

kąt odchylenia siły wypadkowej od pionu

Literatura:

J.-G. Sieffert and Ch. Bay-Gress: Comparison of European bearing capacity calculation method for shallow foundations, Proc. Instn Civ. Engrs Geotech. Engng, 2000, 143, Apr., 65-74

Braja M. Das: Principles of Geotechnical Engineering, Sixth Edition, Thomson India 2006, ISBN: 978-8131502020

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.