Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Moduł Kh

Ramka ta służy do określenia sposobu wyznaczania modułu reakcji podłoża, który jest istotnym parametrem wejściowym podczas analizy konstrukcji obudowy wykopu za pomocą metody parć zależnych.

Wyboru sposobu wyznaczania modułu reakcji podłoża kh można dokonać w ramce "Ustawienia" (w oknie dialogowym "Edycja ustawień bieżących" w zakładce "Analiza Parć").

Ramka przyjmuje różną formę w zależności od wybranej metody wyznaczania modułu:

  • domyślnie (opcje: "wyznacz – Schmitt", "wyznacz – Chadeisson", "iteracja manualna" lub "iteracja automatyczna")
  • definiuj (wybór opcji "Definiuj rozkład" otwiera w ramce tabelę, która umożliwia zdefiniowanie wartości modułu reakcji podłoża kh zarówno przed jak i za konstrukcją. W przypadku wyboru opcji "Definiuj jako parametr gruntu" moduł kh definiowany jest w ramce "Grunty", w której moduł reakcji podłoża może byc definiowany jako liniowy, lub jako nieliniowy - krzywa)
  • presiometr PMT (moduł reakcji podłoża kh może być definiowany zarowno za pomocą badania presjometrycznego, lub jako parametr gruntu w ramce "Grunty". Istnieje także możliwość wyboru metody wyznaczania modułu - według NF P 94-282 lub według Menarda)
  • normy chińskie (w przypadku wyboru metody "m" definiuje się przemieszczenie poziome w dnie wykopu vb [mm] oraz wartość modułu A [MN/m3], w przypadku opcji definiuj jako parametr gruntu – można wybrać jedną spośród trzech metod: metody "c", "k" lub "m")

Ramka "Moduł kh" - wybór "definiuj rozkład"

Ramka "Moduł kh" - wybór "według Menarda"

Ramka "Moduł kh" - wybór "normy chińskie"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.