Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wprowadzanie danych za pomocą szablonu

Wprowadzanie danych za pomocą szablonu zasadniczo nie różni się od standardowego definiowania danych w programie. Główną różnicą jest możliwość dodawania punktów z szablonu do wprowadzanych danych. Podczas wprowadzania (danych), kursor myszki wyświetlany jest jako krzyż osiowy, który przy dojściu do szablonu zamienia się w mały krzyżyk, a długie linie osiowe znikają. Jeśli w tym momencie wprowadzać będziemy punkt (za pomocą lewego przycisku myszki), to wstawiony zostanie punkt z szablonu (wprowadzany punkt będzie miał te same współrzędne, jak punkt z szablonu). Aby przyspieszyć wprowadzanie poszczególnych elementów, użyteczne może być zastosowanie narzędzi zmieniających wielkość obrazu (zoom). Po zdefiniowaniu warstw, procedurę można zastosować do wprowadzenia innych obiektów.  Podczas operacji definiowania, w każdym momencie możliwe jest modyfikowanie szablonu.

Wprowadzanie danych za pomocą szablonu

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.