Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

(3) Parametry podziału pliku wejściowego na kolumny

Program analizuje plik wejściowy i wypełnia tę część okna uzyskanymi danymi.

Jeśli importowany jest plik tekstowy z separatorami, definiowane są następujące parametry:

Plik tekstowy z separatorami

  • określane są pierwszy oraz ostatni wiersz do wczytania, jeśli którykolwiek rząd posiada nagłówek - również pierwszy i ostatni rząd nagłówka
  • należy dokonać wyboru rodzaju separatorów poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy separatorze lub zaznaczenie pola "Inne" i wpisanie własnego separatora w linii definiowania
  • pole wyboru "Kolejne separatory traktuj jako jeden" określa w jaki sposób program będzie uwzględniał separatory następujące natychmiast po sobie (również różne rodzaje separatorów)
  • kwalifikatory tekstu określają czy kolumny tekstowe są zaznaczane jako lewe czy prawe
  • kwalifikator komentarzy określa znak, od którego zawartość pliku będzie ignorowana do końca rzędu

Przycisk "Analizuj separatory" przeanalizuje ponownie separatory po zmianie zakresu rzędów.

Jeśli importowany jest plik tekstowy o stałej szerokości kolumn, definiowana jest liczba kolumn oraz szerokość każdej z kolumn.

Plik tekstowy o stałej szerokości kolumn

  • określane są pierwszy oraz ostatni wiersz do wczytania, jeśli którykolwiek rząd posiada nagłówek - również pierwszy i ostatni rząd nagłówka
  • przycisk "Dodaj" wstawia kolumnę na końcu listy, przycisk "Usuń" usuwa ostatnią kolumnę
  • w tabeli "Kolumny w pliku" definiuje się szerokość każdej z kolumn

Przycisk "Analizuj kolumny" przeanalizuje ponownie parametry po zmianie zakresu rzędów.

Jeśli importowany jest plik arkusza kalkulacyjnego, definiowane są jedynie pierwszy i ostatni rząd do wczytania, jeśli którykolwiek rząd posiada nagłówek - również pierwszy i ostatni rząd nagłówka.

Plik arkusza kalkulacyjnego

W każdym przypadku istnieje mozliwość sprawdzenia wyniku importu w części (4) Plik wejściowy podzielony na kolumny. Jeśli wszystko jest prawidłowo zaimportowane, należy kontynuować klikając przycisk "Dalej".

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.