Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Pasek narzędzi - wyniki

Pasek narzędzi zawiera następujące elementy robocze:

Pasek narzędzi “Ustawienia wizualizacji graficznej wyników”

Poszczególne elementy funkcjonują w sposób następujący:

Wartości w fazach obliczeniowych

  • wyświetla wyznaczone wartości (całkowite lub przyrost względem wybranej fazy budowy)

Rodzaj zmiennej

  • wyświetla wybraną zmienną

Rysunek powierzchniowy

  • włącza/wyłącza rysowanie izolinii, izopowierzchni

Siatka

  • włącza/wyłącza styl rysowania siatki ES (tylko krawędzie, albo zgodnie z ustawieniem w oknie dialogowym "Konfiguracja rysunku : Obliczenia").

Rysunek przemieszczeń

  • dokonuje wyboru stylu rysowania siatki odkształconej - nieodkształcona/odkształcona (odkształcona o wartość, odkształcona współczynnikiem)

Pasek narzędzi zawiera najczęściej używane elementy robocze niezbędne dla przeglądania wyników na ekranie. Dokładne ustawienia stylu rysowania wyników dostępne są w oknie dialogowym "Konfiguracja rysunku : Obliczenia".

Podobnie jak w innych programach systemu GEO5, wyniki można zapisywać w pamięci i drukować. Styl rysunku można zdefiniować w oknie dialogowym "Konfiguracja rysunku".