Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Definiowanie i edycja gruntów

Okno dialogowe "Dodaj nowy grunt" służy do wprowadzania nazwy oraz parametrów gruntu, które należy uzyskać z pomiarów laboratoryjnych lub badań geologicznych. 

Należy wypełnić wszystkie pola danych w tym oknie. Jedynym wyjątkiem jest wartość γsat (ciężar gruntu nawodnionego) w części okna "Wypór". Jeżeli pole to pozostanie puste, wówczas program automatycznie doda wartość γ (ciężar objętościowy).

Naciśnięcie przycisku podpowiedzi "" dostarczy informacji o teorii analiz powiązanych z poszczególnymi wprowadzanymi wartościami.     

Kolor i kategorię szrafury gruntu wybiera się z list rozwijanych z prawej strony okna dialogowego.

Możliwe jest wyszukiwanie określonej szrafury w każdej kategorii przy użyciu numeru szrafury (np. Kategoria GEO - Szrafura Ił - numer 4).

W przypadku, gdy dane badań geologicznych lub testów laboratoryjnych są niedostępne, wówczas grunt można określić za pomocą bazy danych gruntów zawierającej przybliżone wartości podstawowych parametrów. Przycisk "Klasyfikuj" otwiera okno dialogowe "Klasyfikacja gruntów" z wartościami zaproponowanymi do wprowadzenia w tym oknie. Przycisk "Usuń" pozwala usunąć informacje o gruntach sklasyfikowanych w katalogu. Parametry gruntu, które nie występują w katalogu ("Kąt tarcia konstrukcja-grunt" zaznaczony na rysunku) należy w każdym przypadku zdefiniować ręcznie.

Parametry skał nie zostały zawarte w katalogu, należy je definiować ręcznie. Szacunkowe parametry skał podano w podręczniku teoretycznym (do analizy stateczności skał lub też w celu analizy nośności fundamentów na podłożu skalnym).

Określony grunt jest wprowadzany do listy gruntów poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj".

Okno dialogowe "Dodawanie nowych gruntów"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.