Program:
Język:

Dane wejściowe

Dane, które chcemy zdefiniować dla każdego badania polowego, a następnie wydrukować w kartach wynikowych, definiowane są w oknie "Nowy szablon". Wszystkie dane z szablonu wyświetlane są z lewej strony okna dialogowego. Dane można dodawać, edytować lub usuwać.

Typy danych w szablonie

Typy danych mają przypisane specjalne symbole (dom, kula ziemska). Są one szczegółowo opisane w Przewodniku Inżyniera nr 44 "Tworzenie własnych szablonów przez Użytkownika".

Możemy dodać "Nowy typ danych" (za pomocą przycisku "Dodaj") dla bieżącego szablonu. W pierwszej kolejności konieczne jest dokonanie wyboru źródła danych, które chcemy wykorzystać. Do wyboru są następujące możliwości:

  • Globalny typ danych - typy danych używane w predefiniowanych szablonach jako część programu "Stratygrafia 3D"
  • Istniejący typ danych użytkownika - typy danych używane w szablonach własnych użytkownika
  • Nowy typ danych użytkownika - definiowanie własnego typu danych

Zawsze, wygodnym jest stosowanie wcześniej zdefiniowanych typów danych. Przykładowo, podczas definiowania nowego szablonu chcemy dodać dane dotyczące "Wiercenia", najkorzystniej będzie znaleźć dane w globalnej bibliotece - w tym przypadku, "System wiercenia". Możemy edytować opis podczas tworzenia szablonu - ale odpowiednie dane (w tym przypadku konkretny system wiercenia) zawarte w innych szablonach lub importowane z innych wcześniej zdefiniowanych formatów będą automatycznie wgrane do tego typu danych.

Wybór typów danych

Istnieje możliwość zdefiniowania różnych typów danych:

  • tekst
  • data, godzina
  • lista
  • liczba całkowita - możliwe jest zdefiniowanie jednostek, które są automatycznie konwertowane przy zmianie systemu jednostek
  • tabela - ogólna lub szczegółowa z obowiązkowym definiowaniem głębokości, miąższości warstwy lub zagłębienia warstwy (od-do)
  • grupa -tworzy zakładkę z grupowym definiowaniem danych

Te opcjonalne dane wejściowe wprowadzane są podczas wprowadzania badań polowych w ramce "Badania polowe". Globalne (domyślne) typy danych mogą być edytowane (np. nazwa, jednostki czy oznaczenia), ale nie jest możliwa zmiana typu danych (np. z tekstu na tabelę). Jeśli brakuje jakiegokolwiek typu danych, istnieje możliwość dodania go z bazy predefiniowanej lub bazy użytkownika. Jeśli nie ma w bazach wymaganego typu danych, można go utworzyć. Nowo utworzony typ danych jest automatycznie zapisywany w bazie użytkownika.

W celu uzyskania lepszej przejrzystości istnieje możliwość pogrupowania typów danych do grup edycyjnych (poprzez utworzenie nowej "Grupy" typu danych), które determinują zakładki pojawiające się przy definiowaniu badań polowych.

Stosowanie grup edycyjnych w ramce "Badania polowe"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.