Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Obliczenia

Ramka "Obliczenia" wyświetla wyniki analizy.

Istnieją dwa warianty wyglądu tej ramki. Pierwszy wariant dotyczy ścian pracujących wspornikowo, a drugi ścian rozpieranych (lub kotwionych).

Przy zastosowaniu metodologii obliczeń według stanów granicznych lub współczynnika bezpieczeństwa, w przypadku konstrukcji pracujących wspornikowo definiuje się współczynnik redukcji parcia biernego lub współczynnik bezpieczeństwa.

Dla konstrukcji kotwionych (rozpieranych) należy dokonać wyboru sposobu pracy ściany w podstawie - utwierdzona lub swobodna oraz zdefiniować parametry obliczeń (współczynnik redukcji biernego parcia gruntu). 

Przy obliczeniach z zastosowaniem  EN 1997 lub LRFD współczynniki częściowe definiuje się w zakładce "Analiza Parć". Jeśli obliczenia wykonuje się z zastosowaniem "Podejścia obliczeniowego 1", należy także wybrać numer kombinacji.

Wyniki analizy wyświetlane są na pulpicie. Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Obliczenia" - ściana pracująca wspornikowo

Ramka "Obliczenia" - ściana kotwiona