Program:
Język:

Wymiarowanie

Ramka "Wymiarowanie" służy do projektowania i wymiarowania zbrojenia przekroju ściany - przekrój poddawany wymiarowaniu wybiera się z listy z lewej strony ekranu.

  • Analiza trzonu ściany - zbrojenie przednie
  • Analiza trzonu ściany - zbrojenie tylne
  • Analiza przedniej odsadzki ściany
  • Analiza tylnej odsadzki ściany
  • Sprawdzenie płyty odprężającej

W przypadku ścian użebrowanych z przodu lub z tyłu konstrukcji następujące przekroje są weryfikowane:

  • Analiza trzonu ściany - zbrojenie przednie pionowe i poziome
  • Analiza trzonu ściany - zbrojenie tylne pionowe i poziome
  • Analiza przedniej odsadzki ściany - zbrojenie dolne i górne
  • Analiza tylnej odsadzki ściany - zbrojenie dolne i górne
  • Analiza żeber (ściany użebrowane z przodu i/lub z tyłu)

Wygląd ramki jest dostosowany do wybranej metodyki obliczeń:

Metody określania sił oraz ich oddziaływania na analizowany przekrój opisane są w rozdziale "Wymiarowanie ściany".

Trzon ściany i przekrój roboczy są zawsze obciążane parciem spoczynkowym. Podczas analizy przedniej odsadzki ściany, ściana jest obciążana parciem czynnym lub parciem spoczynkowym w zależności od wyboru dokonanego w ramce "Ustawienia fazy".

Metody wyznaczania rokładu sił wewnętrznych w poszczególnych przekrojach zostały opisane w teoretycznej części pomocy. Dodatkowo, siła pochodząca od parcia spoczynkowego uwzględniana jest w analizie zagadnień sejsmicznych.

Wymiarowanie konstrukcji żelbetowych wykonywane jest zgodnie z normą określoną w ramce "Materiały i normy".

W przypadku wymiarowania ściany według EN 1992, istnieje także możliwość sprawdzenia rozwarcia rys.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wielu obliczeń dla różnych wariantów zbrojenia. Można również określić różne współcznniki obliczeniowe dla poszczególnych sił. Wyniki analizy (wyznaczone siły) wyświetlane są na pulpicie i natychmiast aktualizowane dla dowolnej zmiany wprowadzonych danych bądź ustawień. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które prezentuje szczegółowe wyniki wymiarowania.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Wymiarowanie"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.