Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Projektowanie zbrojenia podłużnego w płytach

Projektowanie zbrojenia przeprowadzane jest dla obciążeń wywołanych momentem zginającym MEd. Program wyznacza wymagane powierzchnie przekroju zbrojenia na rozciąganie i ściskanie (jeśli zachodzi potrzeba). Przy wymiarowaniu program uwzględnia również warunki minimalnego i maksymalnego stopnia  zbrojenia dla danego przekroju. W pierwszej kolejności program wyznacza położenie osi obojętnej (Art. 3.1.7, Art. 6.1):

Jeżeli położenie osi obojętnej jest poniżej wartości dopuszczalnej (x < xmax), program wyznacza przekrój zbrojenia na rozciąganie (Ast) ze wzoru:

Jeżeli położenie osi obojętnej jest powyżej wartości dopuszczalnej (x>xmax), program wyznacza zarówno przekrój zbrojenia na ściskanie (Asc) jak i zbrojenia na rozciąganie (Ast), korzystając z poniższego wzoru:

Położenie graniczne osi obojętnej uzyskujemy z (Art. 5.6.3(2)):

Dla betonu C40/45 i poniżej

Dla betonu  C45/50 i powyżej

Wyznaczony stopień zbrojenia sprawdzany jest przy zastosowaniu następujących wzorów (Art. 9.3.1.1):

Standardowe wartości współczynników ρmin, ρmax  są wbudowane w programie - wartości te mogą być również definiowane przez użytkownika w zależności od wybranego Załącznika krajowego.

Jeśli maksymalny stopień zbrojenia całkowitego ρmax zostanie przekroczony, program informuje użytkownika, że dla danego przekroju nie można zaprojektować zbrojenia podłużnego.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.