Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Tunele

Ramka "Ustawienia" w połączeniu z zakładką "Analiza" umożliwia wybór opcji "Tunele". (Moduł ten musi być zakupiony przez użytkownika, w przeciwnym razie opcja nie będzie dostępna). Wybranie trybu "Tunele" umożliwia definiowanie i analizę:

  • wykopów (modelowanie efektu 3D na przodku tunelu z zastosowaniem Nowej Metody Austriackiej)
  • stopniowego pogorszenia stanu belek
  • poddania belek obciążeniom temperaturowym
  • obciążeń temperaturowych oddziałujących w wybranych obszarach (zaawansowane funkcje programu)
  • zakładanie naprężeń wynikających z pęcznienia gruntu dla wybranych obszarów
  • monitorowanie wyników

Tryb "Tunele" można w każdej chwili włączyć/wyłączyć. W takim przypadku, utracimy wcześniejsze wyniki. Podczas gdy przełączenie z trybu standardowego na tryb "Tunele" jest bezpieczne, to wykonanie tej czynności w odwrotnym kierunku skutkuje usunięciem wszystkich wprowadzonych danych - przed ukończeniem tej czynności pojawia się ostrzeżenie.

Ostrzeżenie o modyfikacji danych przy wyjściu z trybu “Tunel”