Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Nośność na wyciąganie z gruntu

Wyboru metody wyznaczania nośności kotew na wyciąganie z gruntu dokonuje się w obszarze "Nośność na wyciąganie z gruntu".

Definiowanie obliczeń nośności na wyciąganie z gruntu

Obliczenia kotew iniekcyjnych - prętowych i splotowych oraz kotew biernych prętowych

Opcja "wyznacz z naprężeń efektywnych"

gdzie:

d

-

średnica buławy

lk

-

długość buławy

σz

-

naprężenie geostatyczne

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego

Opcja "wyznacz z tarcia na pobocznicy"

gdzie:

d

-

średnica buławy

lk

-

długość buławy

f

-

jednostkowy opór pobocznicy buławy

Opcja "zdefiniuj nośność na mb"

gdzie:

Re, bm

-

nośność na wyciąganie z gruntu na jeden mb

lk

-

długość buławy

Opcja "definiuj"

Należy zdefiniować całkowitą nośność na wyciąganie z gruntu Re [kN, lbf]