Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Dane źródłowe

W tej ramce można pobrać wszystkie dane związane z obszarem placu budowy - np. mapy lub punkty charakterystyczne.

Za pomocą przycisku "Pozyskaj dane" (A), otwierane jest okno wczytywania map i punktów charakterystycznych.

Wczytane mapy i punkty charakterystyczne są następnie wyświetlane w tabelach w dolnej części ekranu (B).

Program umożliwia także import własnych danych źródłowych (rysunków, planów) i umieszczanie ich na terenie.

Specjalne operacje na danych można wykonać za pomocą przycisku "Opcje" (hamburger) , lub klikając prawym klawiszem myszy na wybranych punktach.

Ramka "Dane źródłowe"

Punkty charakterystyczne mogą mieć automatycznie wczytywane załączniki - np. informacje o otworach badawczych uzyskane od firmy geologicznej. Ponadto, do punktów charakterystycznych, można dodać własne załączniki zdefiniowane przez użytkownika - w tym celu, punkty można definiować także ręcznie (graficznie lub tekstowo).

Punkty charakterystyczne - załączniki

Wczytane mapy lub własne źródła danych można umieścić na terenie w postaci "ortofotomap" korzystając z przycisku "Umieść na terenie".

Mapy

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.