Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Projektowanie zbrojenia podłużnego w płytach

Projektowanie zbrojenia wykonywane jest dla obciążeń wywołanych momentem zginającym Msd. Program wyznacza wymagane powierzchnie przekroju zbrojenia na rozciąganie i ściskanie (jeśli zachodzi potrzeba). Przy wymiarowaniu program uwzględnia również warunki minimalnego i maksymalnego stopnia  zbrojenia dla danego przekroju. W pierwszej kolejności program wyznacza położenie osi obojętnej:

Jeżeli położenie osi obojętnej jest poniżej wartości dopuszczalnej (x < xmax), program wyznacza przekrój zbrojenia na rozciąganie Ast ze wzoru:

Jeżeli położenie osi obojętnej jest powyżej wartości dopuszczalnej (x > xmax), program wyznacza zarówno przekrój zbrojenia na ściskanie Asc jak i zbrojenia na rozciąganie Ast, korzystając z poniższego wzoru:

Położenie graniczne osi obojętnej uzyskujemy z:

gdzie:

Wyznaczony stopień zbrojenia weryfikowany jest z zastosowaniem następujących wyrażeń:

gdzie:

Jeśli maksymalny stopień całkowitego zbrojenia ρmax zostanie przekroczony, program informuje użytkownika, że dla danego przekroju nie można zaprojektować zbrojenia podłużnego.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.