Program:
Język:

Współczynnik adhezji

Empiryczny współczynnik adhezji α uwzględnia zachowanie się gruntu wokół powierzchni pala, a jego wartość uzależniona jest od rodzaju materiału pala, jakości powierzchni pala i rodzaju otaczającego gruntu. Wartości współczynnika wprowadzane są do programu na podstawie wykresu pochodzącego z książki M.J. Tomlinsona: Pile Design and Construction Practice.

Wykres do określania współczynnika adhezji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.