Program:
Język:

Współczynnik korekcyjny do współczynnika Poissona Cv

Wartości współczynnika Cν są przedstawiane jako funkcja wsp. Poisson'a otaczającego gruntu νs dla różnych współczynników sztywności pala K. Wykresy te są dostępne w programie w postaci cyfrowej.

Współczynnik korekcyjny wpływu wsp. Poissona dla obciążeń podstawy Cν

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 86 (figure 5.13).

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.