Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Współczynnik adhezji

Wartości referencyjne współczynnika adhezji α przedstawia tabela:

Współczynnik adhezji α wyznaczony empirycznie

Materiał pala

Konsystencja gruntu

Zakres spójności

cu [kN/m2]

Współczynnik adhezji α[-]

Pale drewniane i betonowe

Miękkoplastyczna

0 - 12

0,00 - 1,00

Plastyczna

12 - 24

1,00 - 0,96

Twardoplastyczna

24 - 48

0,96 - 0,75

Półzwarta

48 - 96

0,75 - 0,48

Zwarta

96 - 192

0,48 - 0,33

Pale stalowe

Miękkoplastyczna

0 - 12

0,00 - 1,00

Plastyczna

12 - 24

1,00 - 0,92

Twardoplastyczna

24 - 48

0,92 - 0,70

Półzwarta

48 - 96

0,70 - 0,36

Zwarta

96 - 192

0,36 - 0,19

Literatura:

NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1984.