Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Podpory linii

Ramka "Podpory linii" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych podpór linii. Dodawanie (edycja) podpór linii wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe podpory linii".

Podpory linii można również definiować za pomocą myszki. Tryb takiego wprowadzania jest aktywowany poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na poziomym pasku narzędzi "Podpory linii". Dostępne są podane poniżej opcje:

  • Dodaj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki definiuje lokalizację podpory linii. Dodawanie (edycja) podpór linii  wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe podpory linii".

  • Edytuj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na zdefiniowanej wcześniej podparcie linii otwiera okno dialogowe "Edytuj parametry podpory linii", pozwalające na modyfikację jej parametrów.

  • Usuń

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na podporę linii otwiera okno dialogowe usuwania podpory linii - akceptacja tej operacji usunie wybraną podporę.

  • Wybierz

Kliknięcie lewego przycisku myszki na podporę linii, spowoduje zaznaczenie wybranej podpory. Podpora ta zostanie jednocześnie zaznaczona na liście w tabeli. Opcja ta pozwala na jednoczesną edycję kilku podpór (na przykład kasowanie).

Zdefiniowane podpory linii można również edytować na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Pod uwagę brane są podane poniżej rodzaje podpór linii:

  • swobodne
  • utwierdzone
  • sprężyste

W przypadku wyboru redukcji momentów zginających, możliwe jest zdefiniowanie geometrii podpór (ramka "Ustawienia"). Zdefiniuj grubość ściany w, powierzchnia kołowa uwzględniana jest na końcu ściany.

Ramka "Podpory linii"

Okno dialogowe "Nowa podpora linii"