Program:
Język:

Podpory linii

Ramka "Podpory linii" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych podpór linii. Dodawanie podpór linii wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe podpory linii".

Zdefiniowane podpory linii można również edytować na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Pod uwagę brane są następujące rodzaje podpór linii:

  • swobodne
  • utwierdzone
  • sprężyna liniowa
  • sprężyna nieliniowa (tylko w kierunku z) - wprowadzany jest wykres sprężyny nieliniowej, gdzie różne siły Fz [kN, lbf] odpowiadają specyficznym wartościom osiadania s [mm, in]

W przypadku wyboru redukcji momentów zginających, możliwe jest zdefiniowanie geometrii podpór (ramka "Ustawienia"). Zdefiniuj grubość ściany w, powierzchnia kołowa uwzględniana jest na końcu ściany.

Ramka "Podpory linii"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.