Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Nośność

Ramka "Nośność" wyświetla wyniki analizy nośności podłoża gruntowego. Naprężenie w podstawie fundamentu (założono stałe) uzyskuje się na podstawie wszystkich obliczeń przeprowadzonych w ramce "Analiza". Program "Fundament bezpośredni" traktuje wszystkie obliczenia jako przypadki obciążeń.

Ramka "Nośność" zawiera następujące opcje analizy:

  • Definiuj nośność podłoża gruntowego

W tym przypadku, nośność podłoża gruntowego definiowana jest przez użytkownika. Wyniki analizy fundamentu ze względu na mimośród oraz nośność podłoża wyświetlane są w prawej części ramki. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które wyświetla szczegółowe wyniki analizy nośności podłoża gruntowego.

  • Wyznacz nośność podłoża gruntowego programem "Fundament bezpośredni"

Naciśnięcie przycisku "Uruchom program Fundament bezpośredniuruchamia program "Fundament bezpośredni", który umożliwia obliczenie nośności gruntu lub osiadanie i obrót fundamentu. Naciśnięcie przycisku "OK" zamyka tryb analizy w programie Fundament bezpośredni - wyniki obliczeń i wszystkie rysunki kopiowane są do programu wyjściowego, tj. "Przyczółek". Program "Fundament bezpośredni" musi być zainstalowany, aby przycisk ten był dostępny. Przy wyborze tej opcji należy zdefiniować całkowitą długość fundamentu ściany.

  • Analiza posadowienia programem "Pal"

W tym przypadku, procedura jest jednakowa jak przy wyznaczaniu nośności podłoża gruntowego za pomocą programu "Fundament bezpośredni". Opcja "Uruchom program Pal" jest dostępna jedynie w przypadku, gdy ściana ma zdefiniowany (w ramce "Fundament") typ fundamentu jako fundament palowy. Przy wyborze tej opcji konieczne jest zdefiniowanie rozstawu pali s.

  • Analiza posadowienia programem "Grupa pali"

W tym przypadku, procedura jest jednakowa jak przy wyznaczaniu nośności podłoża gruntowego za pomocą programu "Fundament bezpośredni". Opcja "Uruchom program Grupa pali" jest dostępna jedynie w przypadku, gdy ściana ma zdefiniowany (w ramce "Fundament") typ fundamentu jako fundament palowy z liczbą pali większą niż jeden. W tej sytuacji nalezy zdefiniować: rozstaw pali s, całkowitą liczbę rzędów pali n oraz długość obciążenia l.

  • Nie obliczaj (fundament na palach)

Nośność podłoża gruntowego nie jest obliczana.

Program umożliwia określenie kształtu naprężenia kontaktowego w podstawie fundamentu.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Nośność"