Program:
Język:

Naprężenie pod fundamentem

Naprężenie pod fundamentem można założyć jako:

  • prostokątne (jednolite pod fundamentem)
  • ogólne (trapezowe) o różnych wartościach boków

Ogólny rozkład naprężenia wynika z rysunku:

Naprężenie pod fundamentem

gdzie:

gdzie:

Q

-

pionowe obciążenie fundamentu

l, b

-

szerokość i długość fundamentu

eb

-

mimośrodowość obciążenia

M

-

moment działający na fundament

H

-

siła pozioma

N

-

normalna siła na mimośrodowym fundamencie

p

-

przesunięcie osi kolumny od środka fundamentu

Jeżeli w niektórych punktach naprężenie staje się ujemne, program postępuje dalej z dostosowanymi wymiarami b*l jednocześnie wykluczając rozciąganie z analizy. Przed obliczeniami, rozkład naprężenia na skutek obciążenia pod fundamentem jest redukowany przez naprężenie geostatyczne w następujący sposób:

W programie istnieją trzy opcje do określenia naprężenia geostatycznego pod fundamentem:

  • Z pierwotnego gruntu  Rozważa się zatem, czy dno fundamentu w otworze z wydobytym gruntem mierzone od pierwotnego gruntu jest wolne od naprężeń w czasie krótszym niż niezbędny do pęcznienia gruntu oraz utraty naprężenia w podłożu.
  • Ze zmodyfikowanego terenu Zastosowanie mają powyższe założenia.
  • Nie uwzględniane

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.