Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Podejście obliczeniowe według Masopusta

Krzywa obciążeniowa (obciążenie-osiadanie) dla pojedynczego pala jest tworzona w następujący sposób:

1) Graniczny tarcie na pobocznicy qs jest wyznaczane według wzoru:

gdzie:

a, b

-

współczynniki regresji właściwego oporu pobocznicy

vi

-

głębokość od powierzchni terenu do środka i-tej warstwy [m]

di

-

średnica pala w i-tej warstwie [m]

natomiast opór (nośność) pobocznicy pala wyraża wzór:

gdzie:

m1

-

współczynnik rodzaju obciążenia

m2

-

współczynnik zabezpieczenia pobocznicy

di

-

średnica pala w i-tej warstwie [m]

hi

-

miąższość i-tej warstwy [m]

qsi

-

graniczny opór (nośność) pobocznicy w i-tej warstwie [MPa]

2) Nośność podstawy pala qb obliczana jest wg wzoru:

gdzie:

e, f

-

współczynniki regresji pod podstawą pala

D

-

długość pala w gruncie [m]

db

-

średnica podstawy pala [m]

3) Współczynnik obciążenia przenoszonego na podstawę pala β wyrażony jest za pomocą wzoru:

gdzie:

qb

-

nośność podstawy pala [MPa]

-

średnia ważona granicznego oporu (nośności) pobocznicy [MPa]

D

-

długość pala w gruncie [m]

db

średnica podstawy pala [m]

Obciążenie aktywujące tarcie na pobocznicy Rsy wyraża wzór:

gdzie:

Rs

-

opór (nośność) pobocznicy pala [N]

β

-

współczynnik obciążenia przenoszonego do podstawy pala [-]

4) Obciążenie aktywujące opór Rsy wyraża wzór:

gdzie:

Is

-

współczynnik osiadania

Rsy

-

obciążenie w momencie mobilizacji tarcia na pobocznicy [N]

d

-

średnica pala [m]

Es

-

sieczny moduł odkształcenia otaczającego gruntu [MPa]

5) Obciążenie w podstawie pala dla przyjętej wartości osiadania (dla granicznej wartości osiadania równej 25 mm) obliczane jest wg wzoru:

gdzie:

β

-

współczynnik obciążenia przenoszonego do podstawy pala [-]

Rsy

-

obciążenie w momencie mobilizacji tarcia na pobocznicy [N]

slim

-

graniczna wartość osiadania (zwykle przyjmowana 25 mm) [m]

sy

osiadanie aktywujące opór pobocznicy [m]

Opór pala dla danej wartości osiadania granicznego Slim wyrażony jest za pomocą wzoru:

gdzie:

Rblim

-

obciążenie w podstawie pala dla danej wartości osiadania [N]

Rs

-

opór pobocznicy pala [N]

Podejście obliczeniowe według Masopusta

Literatura:

Masopust, J.: Vrtane piloty. 1st edition, Prague, Cenek a Jezek, 1994, 263 s.

Masopust, J., Glisnikova, V.: Zakladani staveb Modul M01. 1st edition, Brno, AN CERM, 2007, 182 s., ISBN 978-80-7204-538-9.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.