Program:
Język:

Teren

Ramka "Teren" umożliwia określenie ukształtowania terenu za konstrukcją przy pomocy jednego z dostępnych przycisków. Wybrany kształt terenu z podpowiedzią graficzną wprowadzanych wartości wyświetlany jest w lewej części ramki. Wymiary wybranego schematu terenu można definiować w ramce poprzez wprowadzenie wartości do pól bądź na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów.

Wybór ostatniej ikony umożliwia zdefiniowanie dowolnego kształtu terenu. W takim przypadku, pojawiająca się ramka zawiera tabelę z listą punktów terenu. Pierwszy punkt o współrzędnych [0; 0] zbiega się z górnym punktem konstrukcji.

Metody analizy parcia gruntu w przypadku terenu pochyłego zostały opisane w teoretycznej części pomocy "Rozkład parć gruntu dla terenu załamanego".

Ramka "Teren"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.